Kortmedlemssida  |  Kontakta oss  |  
  |  
Meddelande – Efter 10 minuters inaktivitet på sidan uppnås tidsgränsen för den säkra sessionen på American Express och du måste logga in igen. Det här inträffar av säkerhetsskäl.

Resor

Skriv ut
Stockholm - Åbo
Tallink Silja Line

Stockholm - Åbo

Poäng wasText 69 000 Poäng

SKU-kod SILA-16

Stockholm - Åbo med Tallink Silja Line - se villkor för undantagna datum! För bokning, ring Tallink Silja Line på 08-666 33 33 och ange American Express. Du får ett bokningsnummer som du uppger när du sedan kontaktar Membership Rewards på tel. 0771-29 55 00 för inlösen av poäng. Observera att du inte får ett värdebevis. Poängöverföring tar upp till 10 arbetsdagar. Vissa datum är undantagna!


Du får ett bokningsnummer som du uppger när du kontaktar Membership Rewards på tel. 0771-29 55 00 för inlösen av poäng. Observera att du inte får ett värdebevis. Poängöverföring tar upp till 10 arbetsdagar. Vissa datum är undantagna.

För bokning, ring Tallink Silja Line på 08-666 33 33 och ange American Express. Du får ett bokningsnummer som du uppger när du sedan kontaktar Membership Rewards på tel. 0771-29 55 00 för inlösen av poäng. Observera att du inte får ett värdebevis. Poängöverföring tar upp till 10 arbetsdagar. Vissa datum är undantagna!

Vi rekommenderar också

Tallink Silja Line Stockholm - Riga
Tallink Silja Line Stockholm - Tallinn
Tallink Silja Line Stockholm - Helsingfors